Els Caçadors de cervesa han fet aquest fotomuntatge amb Víbira de protaganista!.
Moltes gràcies