Zulogaarden SANG DE GOSSA

450 litres de Zulogaarden Sang de Gossa s’estan fermentant aquí dintre


Y per tal de definir-la, més val una imatge que mil paraules