Noves etiquetes per a noves cerveses

Després de diversos "experiements" i "provatures" hem arribat a un resultat satisfactòri (des de la nostra modesta opinió) i creiem convenient posar aquestes dos noves cerveses entre les nostres asiduals:

IPA FUGGLES


IPA CASCADE
Cereiem que en breu podrem anunciar noves cerveses