Sang de Gossa is incoming

Alea Jacta Est. La primera tirada "legal"de Zulogaarden ja esta embotella (212 Litres) i embarrilada (190 Litres). A partir d'ara queda un mes per a què PLOGUI SANG