DISSABTE 23 D'OCTUBRE A LA NIT
NOVA SANG DE GOSSA V4
Al 2D2dspuma, estrena mundial
que no t'ho expliquin