En Ramon Vega ens ha editat un vídeo amb imatges que va prendre amb la seva cámara
Gràcies company!
Com deia aquell, Els petits gestos són poderosos
(com la força en tú)